Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Kennisbijeenkomst NMo NU

NMo NU 10 Kerkenvisies: een impuls voor de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Nederland, vanuit zorgen én positieve trends.

D: Donderdag 7 februari 2019
T: 14:15 - 18:00 (inloop vanaf 13:45 uur
L: De Wittenberg, Evangelisch Lutherse Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam

Naar verwachting zal in de komende jaren zo’n 30 tot 80 procent van de ruim 5.600 kerkgebouwen in Nederland minder worden gebruikt of leeg komen te staan. Het is van groot belang dat we deze monumentale gebouwen en hun bijzondere interieurs voor de toekomst behouden. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot daarom gemeenten begeleiding te bieden bij het opstellen van een zogenaamde integrale kerkenvisie. Hierbij werken gemeenten, eigenaren van kerkgebouwen, erfgoedorganisaties en burgers actief samen aan het ontwikkelen van een strategisch visie op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen de betreffende gemeente. In 2018 heeft een zestal gemeentes binnen de Pilot Kerkenvisies gewerkt aan het opstellen van zo’n kerkenvisie.
In de komende drie jaar stelt de Minister van OCW een bedrag van ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. Met ingang van 1 januari jl. is dit geld beschikbaar voor gemeenten die een integrale kerkenvisie willen opstellen. In deze NMo NU bijeenkomst zullen de sprekers vanuit de drie invalshoeken van rijksoverheid, gemeente en kerkeigenaar ingaan op het hoe en waarom van een integrale kerkenvisie: wat houdt een kerkenvisie precies in, wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met het opstellen van een dergelijke visie, en hoe kun je de maatschappelijke functie van een kerkgebouw behouden of hernieuwen?

Programma

13.45 Inloop met koffie en thee
14.15 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.30 Frank Strolenberg, programmaleider Religieus Erfgoed, RCE
15.10 Alice Gut, adviseur monumenten, gemeente Utrecht
15.40 Intermezzo
16.00 Spreker 3
16.30 Discussie
17.00 Borrel

Aanmelden? Klik hier of meld je aan via info@nationalemonumentenorganisatie.nl.

Save the date

Reserveer de data voor de overige NMO NU bijeenkomsten van 2019 vast in uw agenda:

6 juni, NMo NU 11, Energietransitie en werelderfgoed samen met Stichting Werelderfgoed Nederland

Wat betekent de energietransitie voor de Nederlandse Werelderfgoed sites? En wat zijn kruisverbanden met vergelijkbare andere monumenten in Nederland?

15:00-17:00, locatie volgt

 

5 september, NMo NU 12: Meerjaren-onderhoudsprogramma’s monumenten

Inzicht in modellen en werkwijzen gekoppeld aan uitvoering en ervaringen.

15:00-17:00, locatie volgt

 

21 november, NMo Nu 13: Monumenten in donkere dagen

Verlichtingsplannen, wat kan er, wat levert het op en hoe kan het duurzaam?

15:00-17:00, locatie volgt

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).