Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban.

LandschappenNL

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau.

Vereniging Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven.

Monumenten Beheer Brabant

Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat.

BOEi

De inspiratie voor de gedreven organisatie achter BOEi bloeide op in de jaren negentig van de vorige eeuw. De interesse en waardering voor het industrieel erfgoed van Nederland namen in die dagen eindelijk toe.

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. (UMS) zet zich in voor restauratie en behoud van monumenten in de stad en provincie Utrecht.

stichting Geldersch Landschap & Kasteelen

Ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.

De Landelijke Federatie het Behouden Huis

De Landelijke Federatie het Behouden Huis is een overkoepelend overlegorgaan waarbij organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten.

Stichting Het Utrechts Landschap

Stichting Het Utrechts Landschap zet zich in voor het versterken en behouden van de natuur in de provincie Utrecht.

Stichting Het Zeeuwse

Stichting Het Zeeuwse zet zich in voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap met mooie vergezichten.

Stichting Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe.

Het Oversticht

Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. De brede expertise van Het Oversticht maakt een integrale aanpak van vraagstukken mogelijk.

Stichting het Limburgs Landschap

Het Limburgs Landschap heeft als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met allen het voeren van een uitgekiend beheer.

Brabants Landschap

Brabants Landschap zet zich in voor natuur, landschap en erfgoed in de provincie Noord Brabant. Wij proberen de verscheidenheid aan biodiversiteit veilig te stellen. Dat doen we door te helpen bij natuurbescherming

Wordt lid van de NMo

Lid worden? De NMo bied onderlinge samenwerking en bundeling van krachten. Uw organisatie kan groeien met mogelijke uitbreidingen van de eigen monumenten.

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).