Groningen

TYPE

Monument

KAMERS

6

LOCATIE

Groningen
Adres: Stationsstraat 9 b 9711 AR GRONINGEN
Vraagprijs: € 895.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1885
Ligging: in centrum
Oppervlakte: 223 m2

Wilt u in de binnenstad wonen? Met twee eigen parkeerplekken achter uw huis? Dat kan!
Monumentaal en statig herenhuis met circa 223 m² woonoppervlak verdeeld over vier woonlagen in de binnenstad van Groningen met grenzend aan de achtertuin twee(!) eigen parkeerplaatsen.

Naast de uitstekende stand is de ligging gunstig ten opzichte van het stadshart, vlakbij het Groninger Museum, het NS-hoofdstation en uitvalswegen. Het pand betreft de rechterhelft van een ‘twee-onder-een-kap’. Men deelt de statige entree met het linker huis. Het totale pand is gebouwd in 1885 en juridisch en feitelijk gesplitst in twee royale stadshuizen in 1996. De huidige eigenaar heeft het verder gemoderniseerd en van meer luxe en comfort voorzien vanaf 2002.

Indeling:
Entree met een klein trapje midden in de voorgevel van het pand naar de bel-etage. Gemeenschappelijke hal met de linker buren. Eigen entree, royale hal met trappenhuis in het midden van het pand. Aan de voorzijde een werkkamer van circa 17 m² en aan de achterzijde de woonkeuken met serre, totaal bijna 30 m² groot. De keuken is van het merk Bulthaup en voorzien van diverse apparatuur. Hier is plaats voor een forse eettafel én een zitje in de serre. Via de achter hal/gang vindt u een diepe bergkast, het toilet en tevens de achterdeur naar de tuin en de twee eigen parkeerplaatsen.

Souterrain: via de centrale hal en het trappenhuis kunt u naar beneden naar het souterrain. Aan de voorzijde van het huis een nette en grote kelder-ruimte van circa 20 m² die in gebruik is als berging en wasruimte. Tussengelegen hal met toilet en kleine pantry. Aan de achterzijde een werkkamer/ gastenkamer met schouw, inbouwkasten. Totaal circa 25 m² groot. Naast deze kamer een berging/halletje waar de fietsen kunnen staan met achterdeur naar de tuin. Let op: de stahoogte is in het souterrain beperkt!

Eerste verdieping: overloop, fraaie voorkamer van circa 32 m² met prachtige schouw en een klein balkon aan de voorzijde van het pand. Deze kamer is nu in gebruik als woonkamer. De achterkamer van circa 20 m² is nu in gebruik als slaapkamer met ingebouwde kastenwand en dakterras/balkon van circa 9 m² (boven de serre van de keuken).
Tussen beide vertrekken ligt een compacte nette badkamer met een douche, toilet en dubbele wastafel.

Tweede verdieping: overloop met groot dakraam waardoor het open trappenhuis lekker licht is. Aan de achterzijde een slaapkamer van circa 17 m² met ingebouwde kasten en aan de voorzijde een forse slaapkamer van circa 25 m² met een eigen ‘open’ badkamer met ligbad, wastafel en stoom-douchecabine. De houten constructie van de schuine kap is fraai in het zicht (dak geïsoleerd aan de buitenzijde). Via de overloop een vierde toilet en een kast waarin de HR cv-ketel (Nefit Excellent 2005).

Bijzonderheden:
– bouwjaar circa 1885, splitsing 1996, modernisering vanaf 2002;
– woonoppervlak circa 223² (inclusief werkkamer en hal in het souterrain);
– inhoud circa 750m³;
– perceeloppervlak circa 120m² ;
– grondig en compleet verbouwd en gemoderniseerd in 1996 en vanaf 2002;
– Rijksmonument en liggend in Beschermd Stadsgebied (centrum);
– de beide eigen parkeerplaatsen zijn te bereiken via de doodlopende Blekersgang (vanaf het Zuiderdiep in te rijden)
– de compacte stadstuin is eventueel anders in te delen/ te vergroten door één parkeerplaats of twee op te offeren voor meer tuingrond.

++++++++++

Monumental and stately mansion with approximately 223 m² living space spread over four floors in the center of Groningen with two (!) Private parking spaces adjacent to the back garden.

In addition to the excellent position, the location is favorable in relation to the city center, near the Groninger Museum, the NS main station and roads. The building concerns the right half of a ‘semi-detached house’. The stately entrance is shared with the house on the left. The total building was built in 1885 and legally and factually split into two large city houses in 1996. The current owner has further modernized it and provided it with more luxury and comfort from 2002.

Layout:
Entrance with a small staircase in the middle of the facade of the building to the first floor. Common hall with the left neighbors. Private entrance, spacious hall with staircase in the middle of the building. At the front a study room of approximately 17 m² and at the rear the kitchen diner with conservatory, a total of almost 30 m². The kitchen is of the Bulthaup brand and equipped with various equipment. Here is room for a large dining table and a seat in the conservatory. Through the back hall / corridor you will find a deep storage cupboard, the toilet and also the back door to the garden and the two private parking spaces.

Basement: you can go down to the basement via the central hall and the staircase. At the front of the house a neat and large basement room of approximately 20 m² that is used as storage and laundry room. Intermediate hall with toilet and small pantry. At the rear a study / guest room with fireplace, fitted wardrobes. A total of approximately 25 m². Next to this room a storage / hall where the bikes can stand with a back door to the garden. Please note: the headroom is limited in the basement!

First floor: landing, beautiful front room of approximately 32 m² with beautiful fireplace and a small balcony at the front of the building. This room is now used as a living room. The back room of approximately 20 m² is now used as a bedroom with built-in wardrobe and roof terrace / balcony of approximately 9 m² (above the conservatory of the kitchen).
Between the two rooms there is a compact, neat bathroom with a shower, toilet and double sink.

Second floor: landing with large skylight so that the open stairwell is nice and light. At the rear a bedroom of approximately 17 m² with fitted wardrobes and at the front a large bedroom of approximately 25 m² with its own ‘open’ bathroom with bath, washbasin and steam shower. The wooden construction of the sloping roof is beautifully visible (roof insulated on the outside). Through the landing a fourth toilet and a cupboard in which the HR boiler (Nefit Excellent 2005).

Particularities:
– year of construction circa 1885, split 1996, modernization from 2002;
– living space approximately 223² (including office and hall in the basement);
– capacity around 750 m³;
– plot area approximately 120m²;
– thoroughly and completely rebuilt and modernized in 1996 and from 2002;
– National monument and lying in Protected City Area (center);
– both private parking spaces can be reached via the dead-end Blekersgang (can be entered from Zuiderdiep)
– the compact city garden can possibly be arranged / enlarged differently by sacrificing one parking space or two for more garden soil.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).