Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

20

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Singel 134 1015 AG AMSTERDAM
Vraagprijs: € 4.485.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1740
Ligging: aan water, in centrum, in woonwijk, aan vaarwater
Oppervlakte: 828 m2

Heel grachtenpand van circa 806 m² v.v.o. kantoorruimte / circa 828 m² g.o. woonruimte aan het Singel schuin tegenover de Torensluis en nabij de levendige “Negen Straatjes”, de Raadhuisstraat en het Amsterdam Centraal Station. Het object heeft een fraai historisch karakter met rijkversierde zandstenen gevel, mooie hoge plafonds, een marmeren hal en traditionele balken.

* See English text below *

Het pand bestaat uit een voor- en achterhuis gescheiden door een mooi lichthof, een lichte patio aan de achterzijde en aan de voorzijde weids zicht naar de gracht.

Het pand is thans in gebruik als kantoor en reeds in vier appartementsrechten gesplitst. De mogelijkheid bestaat 9 woningen te creëren van circa 47 m² g.o. tot circa 179 m² g.o. Voor de omzetting van kantoor- naar woonfunctie is reeds een omgevingsvergunning aanwezig. Plattegrondtekeningen met een indelingsvoorstel voor 9 woningen is beschikbaar in het verkoopdossier.

Indeling

Souterrain:
Totale oppervlakte ca. 165 m² v.v.o., bergruimte met een hoogte variërend van 2,02 meter tot 2,44 meter, achterkamer met open keuken en openslaande deuren naar lichte patio.

Bel-étage:
Totale oppervlakte ca. 161 m² v.v.o.; fraaie authentieke entree, kamer en ontvangstruimte aan de voorzijde, plafondhoogte variërend van 3,43 meter tot 3,64 meter, spreekkamer onder lichthof.
Stijlkamer achterzijde: imposante stijlkamer met plafondhoogte van meer dan 4 meter, ornamenten en fraaie schouw.

1e verdieping:
Totale oppervlakte van ca. 159 m² v.v.o.; voorzijde; open kantoortuin met drie ramen aan de grachtzijde en één groot raam aan lichthof. Achterzijde: een grote en kleine werkkamer. Tussenverdieping: werkkamer.

2e verdieping:
Totale oppervlakte ca. 142 m² v.v.o.; open kantoortuin met drie ramen aan de grachtzijde en één groot raam aan lichthof. In het achterhuis een sanitaire groep en grote werkkamer.

3e verdieping:
Totale oppervlakte ca. 120 m² v.v.o.; voorhuis: open kantoortuin met drie ramen aan de grachtzijde en één groot raam aan lichthof. Tevens trap naar 4e verdieping. Achterhuis: 2 werkkamers, veel dakramen en een ruime overloop. Tevens trap naar vliering op de 4e verdieping.

4e verdieping:
Totale oppervlakte ca. 47 m² v.v.o.; voorhuis: grote werkkamer met drie ramen aan de grachtzijde, technische ruimte en trap naar vliering op de 5e verdieping. Achterhuis: bergruimte op de vliering.

Vliering:
Totale oppervlakte 12 m² v.v.o.

Indelingsvoorstel woningen
De huidige totale oppervlakte bedraagt circa 728 m² g.o. Voor herontwikkeling naar wonen is een indelingsvoorstel ontworpen waarbij een totale oppervlakte wordt gecreëerd van ca. 717 m² g.o., die als volgt in 9 appartementen is in te delen:
Appartement 1: ca. 68 m² g.o.;
Appartement 2: ca. 82 m² g.o.;
Appartement 3: ca. 47 m² g.o.;
Appartement 4: ca. 73 m² g.o.;
Appartement 5: ca. 73 m² g.o.;
Appartement 6: ca. 61 m² g.o.;
Appartement 7: ca. 74 m² g.o.;
Appartement 8: ca. 60 m² g.o.;
Appartement 9: ca. 179 m² g.o.

Plattegrondtekeningen met bovengenoemd indelingsvoorstel zijn beschikbaar in het verkoopdossier.
Omgeving:
Het pand is bijzonder centraal gelegen schuin tegenover de Torensluis en nabij de Raadhuisstraat, aan de rand van de levendige “Negen Straatjes”. Een omgeving met een uitgebreid aanbod van luxe winkels, delicatessenzaken, traditionele ambachten en diverse horeca.

Gunstig gelegen ten opzichte van het openbaar vervoer en op loopafstand van het Amsterdam Centraal Station.
Bijzonderheden:
– Rijksmonument
– Bestemming: gemengd 2
– Omgevingsvergunning omzetting kantoor- naar woonfunctie aanwezig in verkoopdossier
– Oppervlakte ca. 806 m² v.v.o. / ca. 828 m² g.o. NEN2580
– Verbouwingsplan aanwezig in verkoopdossier
– Gelegen op eigen grond
– Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief
– De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

Voor meer informatie, de brochure en plattegronden kijk op onze site!
————————————-

Full canal house of 806 m² NIA in commercial space / 828 m² in UFA on Singel canal across from Torensluis lock and close to vibrant “Negen Straatjes”, Raadhuisstraat and Amsterdam Central Station. The building has a beautiful, historic character with an adorned sandstone facade, stunning tall ceilings, marble hall and traditional beams.
The building consists of the canal-facing house and the rear annex, divided by a beautiful light atrium, bright rear patio and a panoramic view of the canal at the front.

The building is currently used as an office and has already been legally divided into four apartment rights. There is the option to create 9 residential units ranging in size from circa 47 sqm NIA to circa 179 sqm NIA. Planning permission for conversion of the designated purpose into residential has already been granted. Floorplans with a proposed layout for the 9 residential units is available in the sales file.

Layout

Basement:
Total floor area ca. 165 sqm NIA, storage space with ceiling heights ranging from 2.02 meters to 2.44 meters, rear room with an open-plan kitchen and French doors to the bright patio.

Elevated ground-floor level:
Total floor area ca. 161 sqm NIA, beautiful original entrance, room and reception space at the front, ceiling heights ranging from 3.43 meters to 3.64 meters, meeting room under the atrium.
Rear period room: grand period room with ceilings of over 4 meters tall, crown molding and a beautiful fireplace mantel.

1st floor:
Total floor area ca. 159 sqm NIA; front; open workspace with three windows facing the canal and one large window to the atrium. Rear: one large and one small office. Mezzanine floor: office.

2nd floor:
Total floor area ca. 142 sqm NIA; front; open workspace with three windows facing the canal and one large window to the atrium. Restrooms and a large office in the rear annex.

3rd floor:
Total floor area ca. 120 sqm NIA; m² v.v.o.; front: open workspace with three windows facing the canal and one large window to the atrium. Stairs to the 4th floor. Rear annex: 2 offices, several skylights and spacious landing. Stairs to the attic on the 4th floor.

4th floor:
Total floor area ca. 47 sqm NIA; front: large office with three windows facing the canal, utility/ equipment room, and stairs to the attic on the 5th floor. Rear annex: storage in the attic.

Attic:
Total floor area 12 sqm NIA

Layout option residential units
The current total floor area is 728 sqm. A layout option has been drafted for redevelopment into residential units, creating a total usable residential floor area of ca. 717 sqm, distributed among 9 apartments:
Apartment 1: ca. 68 sqm UFA;
Apartment 2: ca. 82 sqm UFA;
Apartment 3: ca. 47 sqm UFA;
Apartment 4: ca. 73 sqm UFA;
Apartment 5: ca. 73 sqm UFA;
Apartment 6: ca. 61 sqm UFA;
Apartment 7: ca. 74 sqm UFA;
Apartment 8: ca. 60 sqm UFA;
Apartment 9: ca. 179 sqm UFA;

Floorplans for the given layout option are available in the sales file.
Area:
The building is in a prime, central location across from Torensluis and close to Raadhuisstraat, on the edge of the bustling “Negen Straatjes” district. An area with a wide selection of luxury boutiques, delis, artisanal shops, restaurants and cafes.

Excellent location relative to public transportation and within walking distance of Amsterdam Central Station.
Specifications:
– Rijksmonument/ listed national heritage building
– Designated purpose: mixed 2
– Environmental permission to convert from commercial to residential use available in the sales file
– Floor area ca. 806 sqm NIA / ca. 828 sqm GIA, NEN2580
– Renovation plan included in sales file
– Freehold property
– This information was drafted with the utmost care. However, we are not liable for any unintended omission or inaccuracy, etcetera nor any consequences related thereto. All measurements and sizes are indicative only.
– The Measurement Code is based on NEN2580 standards. The Measurement Code is intended to ensure a more universal survey method for indicating total net internal area (usable floor area). The Measurement Code cannot fully preclude discrepancies between individual surveys, due to e.g. differences regarding interpretation, rounding and restrictions to conducting measurement surveys.

For more information, the brochure and floorplans, please consult our website!


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).