Westerbroek

TYPE

Monument

KAMERS

1

LOCATIE

Westerbroek
Adres: Rijksweg West 20 9608 PC WESTERBROEK
Vraagprijs: Prijs op aanvraag
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1914
Ligging: aan vaarwater
Oppervlakte: 58 m2
Oppervlakte perceel: 25839 m2

Langs de N860 ligt bij de Rijksweg West 20 een scheepswerf. Het terrein met een oppervlak van ruim 2.5 Ha bestaat uit een 4-tal gebouwen en een grote insteekhaven. De insteekhaven, met een verbinding naar het langs lopende kanaal heeft een lengte van ruim 135 meter en een minimale breedte van 40 tot maximaal 70 meter. De diepgang is circa 3 meter. In totaal is er circa 500 meter oever beschikbaar. Er is de mogelijk tot het aanleggen van varende woonschepen. Kortom een bijzondere plek om wonen en werken te combineren!

Op het terrein staan een 4-tal gebouwen, namelijk:
– een scheepsbouwloods;
– een loods uit 2005;
– een barak anno 1914, die nu als werkplaats dient;
– een woning, de voormalige directiekeet.

De scheepsbouwloods (52 x 19m)
Dit gebouw bestaat uit twee aan één geschakelde loodsen (circa 10 meter hoog). In dit gebouw zijn de originele hijskranen en haardvuren ten behoeve van de scheepsbouw nog aanwezig. Het dak is voorzien van bitumineuze dakbedekking, waarvan het zuidelijke deel enkele jaren geleden vervangen is.

Loods anno 2005 (10×20 m)
Langs het kanaal is een grote loods gebouwd in medio 2005. Deze loods is opgebouwd uit enkelwandige beplating voor de gevels en dubbelwandige beplating voor het dak en wordt momenteel gebruikt voor de opslag van voertuigen en werktuigen.

Barak (26 x 6,5 m)
Houten barak die – naar het schijnt – in WOI nog gebruikt is door de Engelsen. Momenteel in gebruik als werkplaats en voorraadloods.

Woning (directiekeet) (5,5 x 10,5m)
Kleine bedrijfswoning.

Bereikbaarheid
De scheepswerf is momenteel op drie manieren bereikbaar. Er bevindt zich een ingang meteen voorbij de brug over het kanaal, er is een ingang via het verlengde van de voormalige barak of de scheepswerf is te bereiken via het achtergelegen bedrijventerrein.

Bestemming
Het terrein maakt eel uit van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hoogezand-West’ dat is vastgesteld op 26-04-2010. Op het terrein berust de enkelbestemming ‘Bedrijf’. Daarnaast is de gebiedsaanduiding Milieuzone 5.2. van kracht. Deze milieuzonering dient ter bescherming of vergroting van de milieukwaliteit.

Alle regels omtrent het bestemmingsplan zijn in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Bodemsituatie
Bij een aanvraag van een milieuvergunning heeft de huidige eigenaar enkele bodemonderzoeken laten verrichten. Alle vervuiling die destijds (jaren ’90) is aangetroffen is inmiddels gesaneerd. De insteekhaven is buiten dit onderzoek gehouden.

Toekomstige ingrepen terrein
In 2015 wordt mogelijk gestart met het maken van een dam met bijbehorende sluis in verband met hoogwater maatregelen. Dit toekomstige scenario is met een rode markering weergegeven op de plattegrond. Deze is achterin de prospectus te vinden.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).