Veenendaal

TYPE

Monument

KAMERS

LOCATIE

Veenendaal
Adres: Nieuweweg 109 3905 LJ Veenendaal
Vraagprijs: veiling
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1872
Ligging: in woonwijk
Oppervlakte perceel: 588 m2

MOLEN DE VRIENDSCHAP TE KOOP
In opdracht van Gemeente Veenendaal bemiddelt Redres de Erfgoedexpert BV bij de verkoop van het Molen “De Vriendschap” gelegen aan de Nieuweweg 109, postcode 3905 LJ te Veenendaal, inclusief onderliggende kavels van in totaal circa 588 m2, door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. U krijgt de gelegenheid een bod uit te brengen tussen:

* 2 september 2019 en 8 november 2019 tot 16h00 *

Kijkdagen zijn gepland op vrijdag 20 september 2019 van 10h00 – 12h00 en op woensdag 2 oktober 2019 van 10h00 – 12h00. U dient zich voor de kijkdagen aan te melden via het e-mailadres: info@redres.nl

Indiening van een bod kan tot en met 8 november 2019, 16h00. Uiterlijk 10 december 2019 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning, welk besluit op 11 december 2019 bekend zal worden gemaakt.

N.B. de planning is onder voorbehoud.

ACHTERGROND EN HISTORIE
De windkorenmolen De Vriendschap staat aan de Nieuweweg 109 in Veenendaal. Het is een houten achtkante met riet gedekte stellingmolen op vierkante, stenen onderbouw, bouwjaar 1872 als opvolger van een omstreeks 1870 gesloopte standerdmolen aan de Molenstraat in Stichts Veenendaal met de naam “Oude Molen”. De houten achtkant werd niet nieuw gebouwd en is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een andere, gesloopte molen. In 1952 werd het gaande werk uit de molen verwijderd om plaats te maken voor silo’s. Sinds 1995 is de molen echter weer volledig hersteld.

Huidig gebruik
Momenteel wordt de molen in opdracht van de gemeente Veenendaal beheerd door de Stichting De Veense Stellingkorenmolen “De Vriendschap”. De stichting heeft de wens om de exploitatie van de molen voort te zetten na de verkoop en staat dan ook open voor introductie aan de toekomstige koper. Een koper heeft echter geen verplichting om het beheer door deze stichting voort te zetten.

OMSCHRIJVING
Via de oprit aan de Nieuweweg komt u op het perceel van de molen. Hier is parkeergelegenheid voor 6 auto’s, welke parkeergelegenheid onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied. Het molencomplex ziet er als volgt uit. De oorspronkelijke molen bestaat uit de stenen onderbouw waarop de molen staat, met aan de linker- en achterzijde een opslagloods die over twee lagen loopt. Links van de molen is in 2005 een maatschappelijke voorziening voor dagbesteding gerealiseerd. Dit bouwdeel is eenlaags en staat in verbinding met de naastgelegen opslagloods. Het geheel staat op een perceel van in totaal circa 588 m2.

Molen
De achtkantige rijksmonumentale molen is een houten achtkante met riet gedekte stellingmolen op vierkante, stenen onderbouw. De molen is maalvaardig en produceert nog steeds. De molen bestaat zelf uit 5 zolders die allen in gebruik zijn voor het productieproces. Het malen van graan gaat op vrijwillige basis.

Opslagloods
De begane grond is ingericht als werkplaats en op de verdieping is ingericht als eenvoudige bijeenkomstruimte. Deze ruimte is middels een trap en een lift toegankelijk. Deze ruimte krijgt daglicht via meerdere zesruitsramen. Via de oorspronkelijke grote openslaande deuren komt u in de molen. Hier is een doorgang naar de achtergelegen loods. Links een klein kantoor en de trap naar de bovengelegen maalzolders. Als u doorloopt komt u in de achtergelegen werkplaats (circa 110 m2). Aan de linkerzijde is er een doorgang naar een activiteitenruimte met trappartij naar de bovengelegen recreatieruimte. Tevens is er een lift aanwezig om de bovengelegen verdieping te ontsluiten en is er een doorloop naar de naastgelegen verblijfsruimtes.

Verdieping
Via de trappartij – of lift – komt u op de bovengelegen verdieping. De activiteitenruimte is circa 115 m2 groot en heeft aan weerszijden 6 ruits raampjes. Vanuit de grote ruimte is er weer toegang mogelijk naar de eerste zolder van de molen. Tevens is er aan de andere zijde een (vlucht) deur naar buiten.

Bijgebouw
De in 2005 nieuwgebouwde voormalige maatschappelijke voorziening voor dagbesteding staat solitair naast de molen en is geïntegreerd in het totaalbeeld van de molen. Via de entree komt u in de entreehal welke toegang geeft tot alle vertrekken in dit bouwdeel. Er is een toiletgroep en een mindervaliden toilet, een separate grote berging en een werkkast. De grote ruimte van de verblijfsruimte bevindt zich links van de entree. Dit is een royale grote ruimte van circa 10 x 9 meter met aan de achterzijde een terras. In de ruimte zit aan de voorzijde een keukenblok.

BESTEMMING
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Woongebieden” van de gemeente Veenendaal, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 20 september 2018. In dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd tot “maatschappelijk” met de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – molen’. De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, inclusief aan de voorziening gerelateerde ondergeschikte horeca.

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0345.Woongeb2018-vg01).

Planatelier
Plannen kunnen wel vooraf worden voorgelegd aan het Planatelier op haalbaarheid. Voor antwoorden op vragen over ruimtelijke ordening kan een gegadigde schriftelijke vragen stellen aan het Planatelier. Zij hanteren een doorlooptijd van 4 weken na indiening van de vragen.

TECHNISCHE STAAT
Er is in opdracht van verkoper door de Monumentenwacht een bouwkundig onderzoek verricht. De constructieve toestand is goed, de onderhoudstoestand is ook goed. Tevens is er een meerjarenonderhoudsplan beschikbaar.

VRIJWILLIGE GESLOTEN INSCHRIJVING EN BIEDBOEK
De verkoop van de Nieuweweg 109 3905 LJ Veenendaal wordt gerealiseerd door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. Download via de website het biedboek waarin de procedure en het biedingsformulier is opgenomen.

BIEDINGSVOORWAARDEN
In geval van verkoop zullen in de koopovereenkomst dusdanige voorwaarden (kwalitatieve verplichting / kettingbeding met daaraan gekoppeld een boetebeding) worden opgenomen dat het huidig goed functioneren van deze molen permanent gewaarborgd blijft.

Onder het huidig goed functioneren wordt verstaan:
1. er vindt regelmatig controle/onderhoud plaats;
2. er is een molenaar;
3. de molen wordt zeer regelmatig gebruikt (gedraaid/gemaald);
4. de molen is zoveel mogelijk toegankelijk voor geïnteresseerden (scholieren, toeristen en andere belangstellenden).

PLANNING VERKOOPPROCES (ONDER VOORBEHOUD)
2 september 2019 : Start inschrijvingsprocedure
Vrijdag 20 september 2019 : Eerste kijkochtend van 10h00-12h00
Woensdag 2 oktober 2019 : Tweede kijkochtend van 10h00-12h00
Vrijdag 8 november 2019 – 16h00 : Einde inschrijvingsprocedure
Woensdag 11 december 2019 : Bekendmaking gunningsbesluit
8 januari 2020 : Tekenen koopovereenkomst (KOV)
Waarborgom / Bankgarantie : 1 week na definitief worden KOV
Transport : 2 weken na definitief worden KOV

INTERESSE?
Neem contact op met ons kantoor, wij informeren u graag!


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).