Vlijmen

TYPE

Monument

KAMERS

4

LOCATIE

Vlijmen
Adres: Meliestraat 22
Vraagprijs: € 275.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1913
Ligging: aan rustige weg, vrij uitzicht, beschutte ligging
Oppervlakte: 94 m²

WEGENS ZEER GROTE INTERESSE OP DE MELIESTRAAT 20, 22 EN 20A WORDEN OP DIT MOMENT GEEN NIEUWE AFSPRAKEN VOOR BEZICHTIGINGEN MEER GEMAAKT.

LET OP: BIEDEN VANAF € 275.000 KK

UNIEK INDUSTRIEEL ERFGOED: VOORMALIGE DIENSTWONING TE KOOP

==========

BELANGRIJK: LEES DIT EERST
U heeft interesse in Meliestraat 20 A te Vlijmen. Naast de aankoop dient u rekening te houden met herstelkosten / restauratiekosten van deze prachtige rijksmonument. Deze zijn geraamd op € 65.000,- (zonder keuken, badkamer en andere zaken).

BIEDINGSPROCEDURE
Dit object wordt verkocht door middel van een biedingsprocedure. Bieden op de dienstwoning en/of brouwerij tot en met dinsdag 16-06-2020, 17.00 uur. U kunt uw bod – onder vermelding van alle voorwaarden – schriftelijk uitbrengen bij per post of per e-mail: Dijkman – van Doorn notariaat – estate planning, t.a.v. de heer mr. M.C.W.H. van Valburch, Loolaan 1, 7314 AA Apeldoorn of per e-mail: martijn@dijkmanvandoorn.nl

Meer informatie kunt u vinden via: https://www.dijkmanvandoorn.nl/biedingen-meliestraat-molenpark/

Indien u het bod per e-mail doet, ontvangt u binnen één werkdag een ontvangstbevestiging per e-mail. Genoemd notariskantoor treedt op als gevolmachtigde van de erfgenamen van de nalatenschap waartoe de registergoederen behoren. Deze erfgenamen worden hierna ook aangeduid als “verkoper”. De verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet te gunnen. Bij het gunnen speelt de prijs een belangrijke rol, maar de verkoper kan ook rekening houden met andere objectieve en subjectieve factoren, zoals (het ontbreken van) een voorbehoud van financiering of de vermoedelijke gegoedheid van de bieder. Aan het doen van een (hoogste) bod kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De verkoper heeft er vrijwillig voor gekozen (mede vanwege de grote belangstelling) om deze registergoederen via een inschrijving aan te bieden. Degenen die een bod uitbrengen hebben niet het recht om (achteraf) te weten welke biedingen door anderen zijn gedaan. De biedingen zullen na het verstrijken van de biedingstermijn wel aan de erfgenamen bekendgemaakt worden, zodat niet voor geheimhouding wordt ingestaan. De bieder dient zijn naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

==========

OMSCHRIJVING DIENSTWONING (1913) – MELIESTRAAT 22

Aan de Meliestraat 22 in Vlijmen, een dorp onder de rook van de Bourgondische provinciehoofdstad ‘s Hertogenbosch, staat deze voormalige dienstwoning uit 1913 op een bijbehorend perceel van circa 420 m2.De dienstwoning maakt deel uit van een Rijksmonumentaal complex, samen met een directeursvilla en een voormalige bierbrouwerij. ‘De Melie’ met verschillende historische panden is misschien wel de allermooiste straat van Vlijmen, een straat die de sfeer ademt van een rijke geschiedenis en van een bij de Langstraat horende bedrijvigheid.

De achter de dienstwoning gelegen bierbrouwerij en naastgelegen directeursvilla (alle objecten hebben thans een woonbestemming) en het achterliggende perceel grond (bouwgrond) worden separaat verkocht. De toekomstige bestemming van de omliggende objecten en percelen is vermoedelijk bewoning, maar dit staat niet vast.

Eénlaags bakstenen woonhuis onder een mansardedak waarvan de nok haaks op de straat staat. Het dak is gedekt met kruispannen en heeft windveren. De nok aan de straatkant wordt bekroond door een palmet. Het achterste gedeelte is een schuur. In de straatgevel zijn op de begane grond schuiframen met luiken, in de driedelige bovenlichten is kathedraalglas aangebracht. Erboven bevinden zich gepleisterde lateien met figuratieve inscripties en segmentbogen. In de topgevel zijn twee smallere ramen met eenzelfde indeling en vormgeving gezet. In de linkerzijgevel bevindt zich een deur, ernaast is een poort aangebracht. De rechterzijgevel heeft aan de voorzijde een rechthoekige opgeklampte deur. Daarachter een venster met gelijke indeling als in de voorgevel, maar met erboven een halfronde boog, gevuld met siermetselwerk. In het achterste deel van zowel de linker- als rechterzijgevel zijn hoge stalraampjes aanwezig. De achtergevel heeft een grote poort met daarboven een hijsluik.

HISTORIE
Eén van de specialiteiten van Vlijmen is tot het einde van de 19e eeuw de hopteelt. Bij deze hopteelt horen eind 19e eeuw twee belangrijke brouwerijen: Het Hert (1836, Julianastraat) en De Valk (1888, Meliestraat). Cornelis van Nieuwkuijk koopt in 1909 de leegstaande bierbrouwerij De Valk en laat in 1927 de villa aan de Meliestraat bouwen. De woning wordt ontworpen door de Vlijmense architect Jan van Vlijmen. Wanneer de zoon van Cornelis, Ad van Nieuwkuijk, in 1949 trouwt, wordt het woonhuis uit 1927 met een kleine uitbouw rechtsachter voorzien van een extra keuken. Zo kunnen zowel bierbrouwer Cornelis en zijn vrouw Jeanne, als bierbrouwer Ad en zijn vrouw Christine in het grote woonhuis wonen. In 1955 neemt Ad de brouwerij van zijn vader over. Hij zet de brouwerij voort en levert bier op vat en fles aan diverse cafés en instellingen in de omgeving. Rond 1959 stopt Ad met het brouwen van bier om zich helemaal toe te leggen op de productie van de vruchtenlimonades die verkocht worden onder de naam Fency. In 1985 zet Ad een punt achter zijn werkzame leven om te gaan genieten van zijn pensioen. Ad van Nieuwkuijk overlijdt in 1988. Zijn vrouw Christine blijft ook na de dood van haar man in het grote huis wonen, totdat zij in 2011 overlijdt.

BOUWKUNDIGE STAAT
In opdracht van de verkoper is in 2019 bouwkundig onderzoek verricht door Joan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie. Belangrijkste conclusie:

Ook de dienstwoning is – met uitzondering van een in de jaren ’70 aangebrachte indeling – in nagenoeg originele staat. Doordat de dienstwoning langer leeg staat, is de onderhoudsconditie van dit pand aanzienlijk slechter en dient er met meer onderhoudsingrepen rekening te worden gehouden. Grote of constructieve gebreken die ingrijpende maatregelen vragen manifesteren zich ook hier niet. De restauratiekosten zijn geraamd op € 65.000,- (zonder keuken, badkamer en andere zaken).

METRAGES
Gebruiksoppervlak wonen 94 m2
Overige inpandige ruimte 78 m2
Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2
Externe buitenruimte 0 m2

PERCEELVARIANTEN
De naastgelegen voormalige bierbrouwerij is separaat te koop waarbij deze ontsloten zan worden via de het Molenpark (variant A).

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Het kopen van een Rijksmonument heeft nog steeds financiële voordelen: het restauratiefonds kent een gunstige hypotheek voor aankoop en restauratie. Daarnaast kan voor woonhuis-rijksmonumenten een aanvraag worden gedaan voor de Subsidie Woonhuismonumenten. Jaarlijks is hier 57 miljoen euro voor beschikbaar. Met de subsidie kunnen bewoners onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren. Eigenaren kunnen elk jaar na afloop van het onderhoud subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabel bedrag. Meer informatie kunt u vinden via: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

VLIJMEN
Vlijmen is een plaats in de gemeente Heusden in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Vlijmen is het meest oostelijk gelegen dorp van de Langstraat. De gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden zijn in 1997 opgegaan in de fusiegemeente Heusden. Vlijmen ligt tussen Drunen en ’s-Hertogenbosch en aangrenzende kernen zijn Cromvoirt, Nieuwkuijk, Haarsteeg en Engelen. Vanuit Meliestraat 20 fiets je in 5 minuten naar de dorpskern met winkels en in slechts 20 minuten naar hartje Den Bosch. Maar net zo snel sta je in de Loonse en Drunense Duinen, een uitgestrekt natuurgebied dat de status van Nationaal Park heeft. In 5 minuten ben je bij de recreatieplas het Engelermeer, in een kwartier fiets je naar golfclub de Haverleij. Belangrijke uitvalswegen zijn vlakbij, evenals het Jeroen Bosch ziekenhuis.

In de hoge middeleeuwen waren de heerlijke rechten van Vlijmen in handen van de Heer van Heusden, die een leenman was van de Hertog van Brabant. Deze verkocht de heerlijke rechten in 1334 aan de Graven van Holland, zodat Vlijmen aan het Graafschap Holland kwam. Ondanks dit alles bleef Vlijmen toch voor het overgrote deel katholiek. Vlijmen bezat tijdens het ancien régime een schepenbank. Tussen 1810 en 1821 maakte Vlijmen deel uit van de gemeente Vlijmen en Engelen. Hierna werd Vlijmen een zelfstandige gemeente. In 1935 werd Nieuwkuijk, Hedikhuizen (gedeeltelijk) en Haarsteeg aan de gemeente toegevoegd, maar in 1997 werd de gemeente opgeheven en bij de fusiegemeente Heusden gevoegd.

De Vlijmenaren leefden aanvankelijk van de schapenteelt en later ook van de landbouw. Hun specialiteit was de verbouw van hop. Na 1900 ging deze teelt sterk achteruit, om met de Tweede Wereldoorlog geheel te verdwijnen. Andere landbouwactiviteiten, waaronder ook pluimveeteelt, namen de plaats hiervan in. In de nijverheid was de mandenvlechterij een zeer belangrijke bedrijfstak. In 1930 werkte zelfs 75% van de beroepsbevolking in de mandenvlechterij.

KORTOM
Een uniek stukje industrieel erfgoed ‘met een verhaal’ in de mooiste straat van Vlijmen!


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).