Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

9

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Leidsegracht 8 1016 CK AMSTERDAM
Vraagprijs: € 3.150.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1663
Ligging: aan water, in centrum, vrij uitzicht, aan vaarwater
Oppervlakte: 307 m2
Oppervlakte perceel: 101 m2

—ENGLISH TRANSLATION BELOW—

Uniek 17de eeuws goed onderhouden grachtenpand met een vernieuwde fundering, vele originele details, twee open haarden, een open gashaard, een tuin, een dakterras, een beveiligd plat dak met een weelde aan planten. Tevens een ruim souterrain met pantry en badkamer gelegen aan één van de mooiste grachten van Amsterdam, de Leidsegracht, tussen de Keizers- en Herengracht. Het pand beschikt over bestemming: Gemengd 1, derhalve kunt u tevens kantoor houden in het pand. Het pand is tevens geschikt voor meerdere bewoners.
In de directe omgeving vindt u het Museumplein, concertgebouw, schouwburg en de geliefde 9-Straatjes met tal van leuke winkels en gezellige horecagelegenheden. Tevens de Jordaan, het Leidseplein/Leidsestraat en het Vondelpark bevinden zich letterlijk op loopafstand.

Het pand heeft een mooie halsgevel met klauwstukken met fruit- en bloemmotieven. Stoep met zeldzaam bewaard gebleven 17de-eeuws stoephek (stoepbaluster).

INDELING:
Middels een lage buitentrap bereikt u de bel etage, entree naar de woning. U komt binnen in een royale lichte ruimte met vide. Achtergelegen zitgedeelte met dubbele deuren welke toegang geven tot de fijne stadstuin en berging.
Achter de woonkamer ligt een dichte keuken met diverse inbouwapparatuur en met toegang tot het ruime separate toilet met fontein.

Eerste verdieping:
Op deze verdieping bevindt zich een ruime werk-/ zitkamer met originele monumentale schouw uit 1663 met open gashaard. Dit is een prachtige kamer van waar u, door de vide, een vrij zicht heeft op de ondergelegen verdieping en op de gracht. Tevens vanaf hier toegang tot het plat met de vele planten en Portugese aardewerk kruiken.

Tweede verdieping:
Hier is de zitkamer gecreëerd met hout gestookte open haard. Een zonnige kamer met een fraai uitzicht over de gracht. De moderne keuken is gelegen aan de achterzijde en v.v. alle inbouwapparatuur.

Derde verdieping:
Overloop, de hoofdslaapkamer geeft toegang tot de en-suite badkamer v.v. ligbad, wastafelmeubel, toilet en sauna. De tweede slaapkamer met veel licht bevindt zich aan de voorzijde en heeft een hout gestookte open haard.

Vierde verdieping:
Overloop met wasruimte. Twee goede slaapkamers. Tweede badkamer v.v. ligbad, wastafel en toilet.

Vijfde verdieping:
Hier bevinden zich een tweetal bergingen en een heerlijk dakterras met zicht op de gracht en de stad, waar u heerlijk in de zon kunt zitten.

Souterrain:
Dit souterrain ligt half onder straatniveau met openslaande deuren naar de straat. Een perfecte ruimte om te gebruiken voor een au-pair/ nanny of als kantoorruimte. Aan de voorzijde een royale ruimte voor een woongedeelte en slaapgedeelte. Aan de achterzijde de badkamer met douche, wastafel, toilet en achtergelegen CV ruimte.

OMGEVING:
De Leidsegracht is een schitterend voorbeeld van de weergaloze aantrekkelijkheid van Amsterdam. Om de hoek zijn winkels, cafés, theaters, Concertgebouw en bioscopen. De gracht is rustig met wisselend groen van de bomen en historische gevels.
De Leidsegracht maakte deel uit van de Uitleg van Amsterdam en markeerde de grens tussen de eerste en de tweede fase van de aanleg van de grachtengordel. Tussen 1615 en 1658 was de Leidsegracht de zuidelijke begrenzing van de stad. De gracht kreeg zijn naam in 1658 en is genoemd naar de stad Leiden.

Uitstekende verbindingen met openbaar vervoer middels diverse tram- en buslijnen. Het Centraal Station en het Vondelpark bevinden zich op slechts vijf fietsminuten afstand. Prima parkeermogelijkheden, zowel op straat middels vergunningsstelsel of in een nabijgelegen parkeergarage.

BIJZONDERHEDEN:
– Eigen grond;
– Bestemming: gemengd 1;
– Funderingsherstel in 2004 (m.u.v. de uitbouw);
– Schilderwerk achterzijde uitgevoerd in 2019 en de voorzijde is uitgevoerd in 2018;
– Heel pand aan de gracht;
– Rijksmonument;
– Tuin, dakterras en beveiligd plat dak;
– Originele 17e-eeuwse trap;
– Groot en hoog souterrain;
– 2 CV ketels (eigendom, de hoofdketel is vernieuwd in 2020) en elektrische boiler (huur).

—ENGLISH TRANSLATION—

Unique 17th century well maintained canal house with a renewed foundation, many original details, two fireplaces, an open gas fireplace, a garden, a roof terrace, a secure flat roof with a wealth of plants. Also a spacious basement with pantry and bathroom located on one of the most beautiful canals in Amsterdam, the Leidsegracht, between the Keizers- and Herengracht. The property has destination: Mixed 1, therefore you can also have an office in the property. The property is also suitable for several residents.
In the immediate vicinity you will find the Museumplein, concert hall, theater and the popular 9-Streets with numerous nice shops and cozy restaurants. Also the Jordaan, Leidseplein / Leidsestraat and the Vondelpark are literally within walking distance.

The building has a beautiful neck gable with claw pieces with fruit and flower motifs. Pavement with a rarely preserved 17th-century curb (pavement baluster).

LAYOUT:
Via a low outside staircase you reach the first floor, entrance to the house. You enter a spacious light room with vide. Seating area at the rear with double doors giving access to the nice city garden and storage.
Behind the living room is a closed kitchen with various built-in appliances and with access to the spacious separate toilet with sink.

First floor:
On this floor is a spacious work / living room with original monumental fireplace from 1663 with an open gas fireplace. This is a beautiful room from where, because of the vide, you have a clear view over the ground floor and the
canal. Also from here access to the flat with many plants and Portuguese pottery jars.

Second floor:
Here the sitting room has been created with a wood-burning fireplace. A sunny room with a beautiful view over the canal. The modern kitchen is located at the rear and equipped with all built-in appliances.

Third floor:
Landing, the master bedroom gives access to the en-suite bathroom with bathtub, washbasin, toilet and sauna. The second light-filled bedroom is at the front and has a wood-burning fireplace.

Fourth floor:
Landing with laundry room. Two good bedrooms. Second bathroom with bathtub, sink and toilet.

Fifth floor:
Here are two storage rooms and a lovely roof terrace with a view over the canal and the city, where you can enjoy the sun.

Basement:
This basement is half below street level with patio doors to the street. A perfect space to use for an au pair / nanny or as an office space. At the front a generous space for a living area and sleeping area. At the rear the bathroom with shower, sink, toilet and boiler room at the back.

SURROUNDINGS:
The Leidsegracht is a wonderful example of the unparalleled appeal of Amsterdam. Around the corner are shops, cafes, theaters, Concertgebouw and cinemas. The canal is quiet with varying green trees and historic facades.
The Leidsegracht was part of the Uitleg van Amsterdam and marked the boundary between the first and the second phase of the construction of the canals. Between 1615 and 1658, the Leidsegracht was the Southern boundary of the city. The canal got its name in 1658 and was named after the city of Leiden.

Excellent public transport connections via various tram and bus lines. The Central Station and the Vondelpark are only five cycling minutes away. Excellent parking options, both on the street through a permit system or in a nearby parking garage.

PARTICULARITIES:
– Private land;
– Destination: mixed 1;
– Foundation repair in 2004 (with the exception of the extension);
– Rear painting was done in 2019 and the front was done in 2018;
– Entire building on the canal;
– National monument;
– Garden, roof terrace and secured flat roof;
– Original 17th century staircase;
– Large and high basement;
– 2 central heating systems (owned, the main boiler has been renewed in 2020) and electric boiler (rent).


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).