Assen

TYPE

Monument

KAMERS

1

LOCATIE

Assen
Adres: Kamerlingh Onneslaan 1 9406 CL ASSEN
Vraagprijs: Prijs op aanvraag
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1960
Oppervlakte: 254 m2
Oppervlakte perceel: 730 m2

NIEUWE TOEKOMST VOOR WATERTOREN ASSEN – Wonen/werken in een watertoren? Een winkel beginnen op grote hoogte? Of misschien wel een bed & breakfast? Geïnteresseerden kunnen een bieding en een toekomstplan indienen. De toren gaat naar degene met het meest haalbare en realistische plan voor herbestemming binnen drie jaar.

De Asser watertoren gelegen aan de Kamerlingh Onneslaan is 34 meter hoog en bestaat uit een zeshoekige schacht en een hierboven breed uitkragende, cilindervormig reservoir met een plat dak. Ontworpen door architect W. ter Braake ter vervanging van de oude watertoren aan de Rolderstraat. Het waterreservoir heeft een inhoud van 550.000 liter en is in 2007 gerenoveerd. Het voeg- en betonwerk werd gerepareerd het het dak is vernieuwd. Op dit moment heeft de toren geen functie meer in de drinkwatervoorziening.

WMD Drinkwater is eigenaar van deze bijzondere watertoren en wilt deze op een maatschappelijk verantwoorde wijze een nieuw leven geven. WMD heeft de verkoop in handen gegeven van BOEI en zoekt dus een nieuwe eigenaar.

De watertoren kan voor een symbolische waarde van €1,- gekocht worden waarbij de kopende partij de tegenprestatie levert de watertoren op te knappen en weer rendabel te maken. Daarbij dient de ondergrond en aanliggende percelen van de watertoren gekocht te worden.

Aan de verkoop van de watertoren in Assen is de verkoop gekoppeld van het grondoppervlak bestaande uit de ondergrond van de watertoren en aanliggende percelen in eigendom van de gemeente Assen.

De totale oppervlakte van de te verkopen locatie is ca. 730 m2. De percelen van de gemeente kunnen worden overgenomen tegen minimaal de groenprijs die op dit moment gelden, te weten €70,- per m2. Totaal komt dit op €14.280,- k.k. Mocht u uiteindelijk de trotse eigenaar van de watertoren in Assen worden, dan bent u wel verplicht om op eigen terrein te parkeren. Vandaar dat de aangrenzende percelen bij aankoop van de watertoren gekocht dienen te worden. Het is ook mogelijk om bijgebouwen en dergelijke te plaatsen.

LOCATIE
De watertoren ligt aan de Kamerlingh Onneslaan en werd indertijd op deze plaats gebouwd omdat dit toentertijd een redelijk centrale plek in Assen was. Een unieke plek, die vanaf 34 meter hoogte een prachtig uitzicht over de omgeving biedt.

De markante watertoren is één van de beeldbepalende monumenten in Assen en belangrijk in de historie van de drinkvoorziening. De toren heeft dan ook de status van provinciaal monument en industrieel erfgoed.

Er zijn in Nederland nog enkele watertorens die hun oorspronkelijke functie hebben behouden, maar de meeste zijn in onbruik geraakt of gesloopt.

INSCHRIJVEN – VIA WEBSITE WATERTORENASSEN(.)NL
Geïnteresseerden kunnen een bieding en een toekomstplan indienen. De toren gaat naar degene die het meest haalbare en realistische plan voor verantwoorde herbestemming realiseert binnen drie jaar tijd.

Bij een kantoor, droomhuis of bed & breakfast denkt u waarschijnlijk niet direct aan het kopen van een watertoren. En toch zou dit unieke object een potentiële locatie kunnen zijn voor uw gewenste exploitatie.

Een watertoren, speciaal ontworpen voor de drinkwatervoorziening, is niet zonder meer geschikt voor het huisvesten van een willekeurige andere functie. De uitdaging bestaat eruit om een plan te ontwikkelen waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. Dit met het doel om een waardevol industrieel object te behouden. In Nederland kregen tientallen buiten bedrijf gestelde watertorens een andere bestemming. De nieuwe functies lopen uiteen van wooneenheden en kantoren tot expositieruimte of uitkijktoren.

UITGANGSPUNTEN
1. Het is wenselijk om het object een duurzame herbestemming te laten verkrijgen;
2. Bij deze herbestemming staat een haalbare exploitatie en het intact laten van de
watertoren voorop;
3. Een woon-/werkbestemming is voor de hand liggend;
4. Mits geen grootschalige aantrekkingslocatie is kleinschalige horeca een
mogelijkheid.

Inschrijven via website watertorenassen(punt)nl


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).