Westerbork

TYPE

Monument

KAMERS

9

LOCATIE

Westerbork
Adres: Hoofdstraat 16 9431 AD WESTERBORK
Vraagprijs: € 675.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1927
Oppervlakte: 461 m2
Oppervlakte perceel: 1273 m2

Omdat er meerdere serieuze gegadigden zijn, zal de verkoop plaats vinden op basis van gesloten inschrijving waarbij de kopers tot 3 september 12.00 uur de tijd wordt gegund voor het opstellen en aanbieden van een bieding met een sluitende motivatie en deze aan te leveren bij de begeleidende notaris. Deze bieding zal naast de geboden prijs een aanvaardingsdatum en de van toepassing zijnde voorwaarden bevatten, alsmede de motivatie en de gekozen doelstelling.
De raad van bestuur van de verkopende partij vergadert 3 september, de bieders worden 4 september op de hoogte gebracht van de gunning.
De begeleidend notaris is:
Notariaat Midden Drenthe
Notaris mevrouw Mr. H.J.H. Prins
Bisschopsstraat 7, 9411 PH Beilen
info @notariaatbeilen.nl

U kunt uw bieding in gesloten envelop tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur afgeven bij het notariaat te Beilen, of vertrouwelijk via e-mail naar net genoemd e-mailadres verzenden.

Genoemde notaris is tevens projectnotaris inzake deze transactie.

Bekijk de Videotour op onze website mjm.nl
’t aole gemientehoes aan de Hoofdstraat 16 ligt op de meest centrale plek in Westerbork. Als oorspronkelijk gemeentehuis heeft het dan ook een centrale plaats in de lokale samenleving. Het is wellicht de meest bekende locatie van Westerbork.

Het pand is in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect J.Boelens Kzn uit Assen in de typische stijl van de Interbellum architectuur met stijlkenmerken van de Amsterdamse school. Tot 1984 heeft het pand, met tussentijdse aanbouwingen en uitbreidingen, dienst gedaan als gemeentehuis. De aanbouwen zijn toen weer verwijderd, tot op de oorspronkelijke contouren. Het is lang in bezit gebleven van de gemeente, en heeft onderwijl meerdere functies op maatschappelijk cultureel gebied plaats geboden.
In 1995 is het gebouw aangewezen als Rijksmonument. Een exacte beschrijving van de bescherming treft u in de brochure aan. Voor eventuele serieuze gegadigden is op aanvraag tevens een onderhoudsplan beschikbaar.

In 2013 is het object verkocht aan een maatschappelijke instelling, die haar na een grondige renovatie nu weer te koop aanbied vanwege veranderende omstandigheden in bedrijfsvoering, doelstellingen en efficiëntie. De verkoper hecht echter grote waarde aan de plaats in de sociale en culturele context binnen de gemeenschap. Het pand is vanuit die overtuiging immers ook nog steeds beschikbaar als trouwlocatie, en veel lokale organisaties gebruiken het gebouw voor vergaderingen en maatschappelijke activiteiten.

Derhalve zal de verkoop ook plaats vinden op basis van gunning, waarbij niet alleen de prijs en leveringsvoorwaarden een rol spelen, maar ook zeker de beoogde invulling waarbij toegevoegde waarde voor de gemeenschap zeker een rol zal spelen.

Vanwege deze gekozen verkoopstrategie is de gemeente bereidwillig mee te denken over een bestemmingswijziging teneinde de best mogelijke totaalaanbieding mogelijkheid te geven dit succesvol ten uitvoer te brengen.

Beschrijving:
Begane grond: Entree in tochtportaal met meterkast en stichtingstableau. Centrale hal met bordestrap, lift, toiletgroepen (inclusief invalidentoilet). Aan de oostzijde ligt de trouw/raadszaal met toegang tot de voormalige conciërgewoning, nu dienst doend als pantry met toegang tot de archiefkamer.
De westzijde herbergt direct bij binnenkomst een duo-kantoor, met eventueel een receptiefunctie, een gang langs een tweetal kantoren en een achterkamer met aansluitend een pantry met achterdeur.

Verdieping bereikbaar via bordestrap, uitmondend in een centrale ruimte met keukenfaciliteiten en overloopfunctie en balkon aan voorzijde. De westzijde is ingevuld door een multifunctionele ruimte met een eigen extra kantoor (vroegere trap van de jeugdsoos die buiten bedrijf is gesteld). De oostzijde beschikt over een grote ruimte met diverse invullingsmogelijkheden. Daarnaast een garderobe met doorgang naar de sanitaire unit met separate technische ruimte en doorgang naar de zolderkamer van de voormalige conciërgewoning.

De achterzijde van het gebouw geeft toegang tot een technische ruimte en tevens tot de afgesloten trapopgang naar de verdieping.

Het terrein aan de achterzijde is goed bruikbaar als parkeervoorziening. Het voorliggende terrein is in eigendom bij de gemeente, die bereid is mee te denken in eigendoms/gebruiksconstructies bij plannen met een meerwaarde voor publieks-maatschappelijke invulling.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).