Rolde

TYPE

Monument

KAMERS

7

LOCATIE

Rolde

LET OP: VRAAGPRIJS IS EEN VANAF PRIJS, BEDOELD OM VIA ONDERHANDELING TOT OVEREENSTEMMING TE GERAKEN.
See English text below.

Voor een goede indruk van dit prachtige landhuis bevelen wij u van harte de sfeer video aan!
Rijksmonument met ruimte om te leven!
In één woord prachtig!

Alles dat u wenst heeft dit fraaie rijksmonumentale landhuis;
– Ruimte voor een gezin met de mogelijkheid voor mantelzorg/B&B/ kantoor aan huis zowel binnen als op het royale
perceel.
– Alle voorzieningen direct “om de hoek”
– Centraal gelegen in het prettige centrum van Rolde
– Snel in Assen ( auto 5 min, fiets 15 min) ) en Groningen ( 20 min)
– Zeer leefbaar met grandeur
– Pand verkeert in uitstekende staat van onderhoud
– Toren is in 2016 geheel gerestaureerd, dak is in 2016 gerenoveerd, nieuwe schoorsteen is aangebracht
– Recent geschilderd
– Alle kosten voor het onderhoud zijn fiscaal aftrekbaar vanwege de status van Rijksmonument
– Zeer verzorgd verwarmd zwembad in de prachtig aangelegde tuin
– Vrijstaande garage en vrijstaand atelier/gastenverblijf

Leefbare grandeur is een goede samenvatting voor dit fijne landhuis in het centrum van het geliefde Drentse dorp Rolde, grenzend aan het natuurgebied van de Drentse Aa.
Rolde is zo populair omdat dit goed geoutilleerde dorp prachtig in de natuur is gelegen maar dat ook steden als Assen en Groningen snel en eenvoudig te bereiken zijn. Rolde kent een rijk verenigingsleven, er zijn meerdere scholen en het openbaar vervoer is goed geregeld.
Voor al uw voorzieningen loopt u direct het centrum van het dorp in.

Achter de majestueuze deur treft u een oase van rust en ruimte. Ofschoon ingedeeld in meerdere leef vertrekken heeft dit huis die prettige ambiance die een karakteristiek landhuis kenmerken.
Ieder gezinslid zijn eigen woon- en leef plek maar vindt die prettige samenkomstplek in woonkeuken en living. Indien gewenst kan de afzonderlijke B&B uitstekend dienst doen als behuizing voor mantelzorg, begeleid wonen of kantoor aan huis. Het in de tuin gebouwde authentieke atelier leent zich hier ook goed voor.
Er zijn meerdere mogelijkheden om op de b.g.g. te slapen en er zijn (nu) twee slaapvertrekken en badkamers.
Op de verdieping bevinden zich twee slaapvertrekken en een badkamer. Tevens is er een hele grote zolder met uitbreidingsmogelijkheden.
De tuin is een lust voor het oog! Franse borders worden afgewisseld met gazon en zonne-/schaduwterrassen. Van de vroege ochtend tot in de late uurtjes kunt u genieten van het stijlvolle en slim gepositioneerde verwarmde zwembad.
In de tuin bevindt zich een ruim tuinhuis/atelier dat meerdere doelen kan dienen. Tevens is er een geïsoleerde stenen garage met houten opbouw.

Voor de duidelijkheid omtrent indeling en maatvoering verwijzen wij u naar de bijgeleverde plattegronden.
++++++++++

PLEASE NOTE: ASK PRICE IS ONE FROM PRICE, INTENDED TO GET TOGETHER BY NEGOTIATION.
For a good impression of this beautiful country house, we warmly recommend the atmosphere video!

National monument with space to live!
Beautiful in one word!

Everything you want has this beautiful, monumental country house;
– Room for a family with the possibility for informal care / B & B / home office both inside
and on the generous lot.
– All facilities directly “around the corner”.
– Centrally located in the pleasant center of Rolde.
– Fast in Assen (car 5 min, bike 15 min)) and Groningen (20 min).
– Very livable with grandeur.
– Property is in excellent condition.
– Tower is completely restored in 2016, roof was renovated in 2016, new chimney has been
Installed.
– Recently painted.
– All costs for maintenance are tax deductible due to the status of national monument.
– Very well maintained heated swimming pool in the beautifully landscaped garden.
– Detached garage and detached studio / guest house.

Liveable grandeur is a good summary for this fine country house in the center of the beloved Drenthe village of Rolde.
Rolde is so popular because this well-equipped village is beautifully situated in nature but also cities such as Assen and Groningen can be reached quickly and easily. Rolde has a rich club life, there are several schools and public transport is well organized.
For all your facilities you walk directly into the center of the village.

Behind the majestic door you will find an oasis of peace and space. Although divided into several living rooms, this house has that pleasant atmosphere that characterizes a characteristic country house.
Every family member has his own living and working place, but he finds that pleasant meeting place in kitchen and living. If desired, the separate B & B can provide excellent service as housing for informal care, assisted living or home office. The authentic studio built in the garden also lends itself well to this.
There are several possibilities to sleep on the ground floor and there are (now) two bedrooms and bathrooms.
On the floor there are two bedrooms and a bathroom. There is also a very large attic with expansion possibilities.
The garden is a feast for the eyes! French borders are interspersed with lawns and sun / shade terraces. From the early morning to the early hours you can enjoy the stylish and smartly positioned heated swimming pool.
In the garden there is a spacious garden house / studio that can serve multiple purposes. There is also an insulated wooden garage.

For clarity regarding layout and dimensions, please refer to the supplied floor plans.

Adres: Hoofdstraat 11 9451 BA ROLDE
Vraagprijs: € 795.000 k.k.
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1918
Ligging: in centrum
Oppervlakte: 280 m2
Oppervlakte perceel: 2479 m2


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).