Hilversum

TYPE

Monument

KAMERS

LOCATIE

Hilversum
Adres: Eemnesserweg 7 a 1221 CT Hilversum
Vraagprijs: Prijs op aanvraag
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1960
Ligging: in woonwijk
Oppervlakte perceel: 905 m2

In opdracht van de gemeente Hilversum bemiddelt Redres de Erfgoedexpert BV in de verkoop van de voormalige gymzaal gelegen aan de Eemnesserweg 7a, 1221 CT, Hilversum, inclusief onderliggende kavels van in totaal 905m2.

Let op: er zit een maatschappelijke bestemming op, dus een woonbestemming is NIET mogelijk.
BEZICHTIGING
Open dag maandag 13 januari van 15:00 – 16h00 gaat NIET door. Nieuwe datum volgt.

ACHTERGROND
De Eemnesserweg 7A is de gymzaal van de voormalige huishoudschool aan de Larenseweg gelegen nabij het centrum In de wijk over ’t Spoor in de Kleine Driftbuurt. De huishoudschool en de gymzaal heeft de status van gemeentelijk monument. Deze gymzaal en voormalig Theater Achterom is al geruime tijd in het bezit van de gemeente Hilversum. Het object is begin jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd als gymzaal en heeft de – voor deze periode – zo kenmerkende uitstraling en ligt op een prominente locatie nabij het station. Het college heeft op 31 januari 2017 ingestemd met de verkoop van de locatie Eemnesserweg 7A te Hilversum (voormalig Theater Achterom). Voorafgaand aan deze verkoop is het bestemmingsplan nader vormgegeven, waarbij de maatschappelijke bestemming is verruimd met creatieve bedrijvigheid voor een diversiteit aan functies die passen binnen deze bestemming.

Het gebouw moet een aantrekkelijke invulling krijgen met een creatieve en/of maatschappelijke bestemming en mogelijk een combinatie van functies. Voorwaarde van de gemeente Hilversum is dat het gebouw behouden blijft (het is een gemeentelijk monument) en niet wordt gesloopt.

HISTORIE GYMZAAL
Deze gymzaal behoorde bij de aan de Larenseweg gelegen school. Dit gebouw met conciërgewoning is in 1921 gebouwd als huishoudschool, in opdracht van het Bestuur van de R.K. Vak- en Huishoudschool voor Meisjes. Ruim 10 jaar geleden is het gehele gebouw getransformeerd naar appartementen. In de gymzaal was tot 2016 het voormalige theater Achterom gevestigd. Het theater werd opgericht in 1971 en vestigde zich toen aan Groest 12 en verhuisde enige jaren later naar deze gymzaal. Sinds het vertrek van het Theater staat het object leeg.

GEBOUW
Gezien de betekenis en de waardering zoals uit de hiervoor genoemde onderzoeken naar voren komt moet herbestemming van het bestaande gebouw het uitgangspunt zijn. Daarbij is het de bedoeling dat het gebouw wordt gerenoveerd, zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke opzet. Uiteraard is het in het belang van het herbestemmen van de gymzaal mogelijk om op een respectvolle manier het gebouw aan te passen.

Aanpassingen aan het monument moeten worden getoetst door de Commissie voor Welstand en Monumenten. Bijzondere eigenschappen van dit pand zijn de hoge ramen, die aan de achterzijde weer kunnen worden teruggebracht. De hoogte van de begane grond geeft beperkingen aan de gebruiksmogelijkheden.

LIGGING EN FUNCTIE
De Eemnesserweg ligt op steenworp afstand van het centrum en bijna pal aan het station van Hilversum. Het is goed bereikbaar via de uitvalswegen A27/A1. De gymzaal en voormalig theater is een prominent gebouw in de straat vanwege de karakteristieke zijgevel. De gymzaal is een sprekend gebouw met een open structuur en hoge ruimtes. De locatie in Hilversum, vlakbij het station is zeer centraal. De locatie vraagt om een representatieve aanvullende functie die bijdraagt aan de levendigheid van de wijk. In het belang van het behoud van het markante gebouw biedt het toekomstige bestemmingsplan een ruime bestemming in de vorm van creatieve bedrijvigheid. Men kan daarbij denken aan bedrijven /start-ups in bv de gaming industry, architecten, filmstudio’s en/of een combinatie daarvan.

BESTEMMING
De bestemming conform het veegbestemmingsplan 2016 (vastgesteld op 14-12 2016) betreft maatschappelijke doeleinden met de specifieke kenmerken creatieve bedrijvigheid. De omgevingsvergunning is opgenomen in het inschrijfdocument.

SELECTIECRITERIA EN VOORWAARDEN BIJ VERKOOP
De belangrijkste voorwaarden bij verkoop van de voormalige gymzaal zijn:
– Pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan, maar hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd (door en voor rekening prospect/ koper).
– In verband met de monumentale status van het pand kan contact opgenomen worden met de Hanneke Masselink Duits (Cultureel erfgoed en monumenten) van de gemeente Hilversum, telefonisch bereikbaar via 035 – 629 23 21. E-mail: h.masselink-duits@hilversum.nl
– Uit het plan van de prospect moet blijken wat de toekomstige invulling gaat worden en of dit past in het nieuwe bestemmingsplan.
– Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst en is een verplichting.
– Het plan van de prospect is onlosmakelijk verbonden met de verkoop.
– De uitvoering van het plan is daarom een wezenlijk element voor de gemeente om het object aan een partij te verkopen.
– Koper is verplicht om het Verkochte in te richten conform het ingediende plan en dit plan binnen uiterlijk 18 maanden na de datum van de juridische levering ten uitvoer te brengen.
– Definitie maatschappelijk (conform bestemmingsplan) met creatieve bedrijvigheid: een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.
– Indien het voorgenomen gebruik niet overeenkomt met het ontwerpbestemmingsplan dient de bieder voor eigen rekening en risico de benodigde vergunningen/ontheffingen/projectbesluit bij de verschillende instanties aan te vragen voor de gewenste bestemming.
– Vanwege de centrale ligging van de objecten is er beperkt parkeergelegenheid in de openbare ruimte en is de parkeerdruk in de wijk hoog. Parkeren moet op eigen terrein worden opgelost. Op dit moment beschikt het terrein over 13 parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan is opgenomen dat 17 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd.
– Aan de toekomstige koper wordt gevraagd te kijken welke mogelijkheden er zijn om het buitenterrein buiten kantoortijden ter beschikking te stellen aan omwonenden.
– Een zogenaamde pitch kan deel uitmaken van de verkoopprocedure.

INTERESSE?
Download de prospectus via de website van redres. Hierin staat alle relevante informatie opgenomen. Dit document wordt uitsluitend digitaal verstrekt in PDF-formaat.

BEZICHTIGEN?
Uitsluitend op afspraak.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).